Meer of minder mensen?

Vandaag maandag, de dag na een schitterend Moederdag weekend, waarin Kiki Bertens in Madrid Betty Stöve(1977) voorbij is gestreefd en vierde is geworden op de wereldranglijst en Ajax de landstitel zowat binnen heeft geharkt, is het een prachtige dag. Kan niet anders zeggen. Kan wel anders zeggen, maar dan zou ik liegen. De lucht is blauw, zolang niemand me tegenspreekt en zegt dat het groen is, wolken wit, hingen als UFO's in de lucht te lanterfanten en het gras daarentegen, is vooralsnog groen.

Tegenstellingen. Die houden me bezig. Tegenstellingen maken we zelf.

Gisteren was er op zondag WNL, een praatprogramma uit rechtse hoek, waar ik graag naar kijk. Alleen al om de ambiance, de rust, het gevoel van veiligheid, als je er naar kijkt. Alles komt goed. Ik probeer het verder niet uit te leggen. Maar goed, nee het is helemaal niet goed. Dat is maar een dooddoener, een stopwoord. Twee stopwoorden.

Aan het einde van het programma, na 49 minuten, was in het blokje 'Wat Als- er niet genoeg baby's worden geboren', demograaf Jan Latten, hoofd van het CBS, die wist te vertellen dat we te weinig jonge aanwas hebben. 

Er wordt misschien wel genoeg gevreeën, maar men produceert te weinig kinderen. CBS meldde dat er in het eerste kwartaal 2019 meer mensen waren overleden dan dat er geboorten waren. 41.000 tegenover 39.700. Verschil van 1100. -1100. We zitten dus in het rood. En dat is niet voor het eerst. Lange tijd is het gemiddelde 1,8 baby's geweest. In Nederland krijgt een vrouw tegenwoordig gemiddeld 1,6 kind.

Dus dat mankeert er aan mijn kinderen. Er mist een gedeelte. Dat was nog in de 1,8 tijd, dus ze missen 0,2 procent, ik wist het wel!

Door de inflatie is dat 0,4 procent geworden.

Ik klets maar wat hoor. Komt door die paar gemiste procenten bij mijn geboorte. 

De oorzaak is volgens Jan Latten bestaansonzekerheid, flex werk, 2 banen hebben en nog niet rond kunnen komen. Ondanks dat de economie goed gaat, produceren mensen toch minder kinderen. Wat slecht is voor de pensioenen. Millenials worden door de overheid gefrustreerd om meer kinderen te maken. De AOW wordt problematischer, Nederland ligt op 'uitsterfkoers'. De 'babyschaamte komt op'.

In Japan ligt het gemiddelde op 1,4 en dat is kritisch.

Hongarije, Rusland, Italië, allemaal proberen ze mensen op kindermakenkoers, te krijgen. Overheden proberen aan mensen hun knoppen te draaien.

Dan moeten ze eens zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen in plaats van minder! Zekerheid van baan, van inkomen van kinderopvang. We krijgen niets dan onzekerheden om mee te werken. Het enige dat zeker is dat je 1x per jaar je belastingformulier moet invullen.

Daarna keek ik een stukje Buitenhof. Met Jort Kelder, die zich afvraagt of we niet met veel te veel mensen zijn, 7 á 8 miljard, als oorzaak van alle klimaatproblemen, "moeten er niet gewoon minder mensen komen?" Hij had het ook over turbogras (kan om de 33 dagen worden gemaaid en bevat veel eiwit, waar de koeien veel melk van geven),  uitgeputte bodems en dolgedraaide voedselindustrie met Johan van de Gronden (voormalig directeur WNF) en Jantien de Boer (Journalist, columnist Leeuwarder courant). Het waren tien zeer warrige minuten.


"Johan van de Gronden, voorzitter van de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, en Jantien de Boer, journalist en schrijver van het boek Landschapspijn, over het moderne land van zuivel, vlees en turbogras." 

Ook aan het einde van het programma, het staartstuk. Jort stelde dat we de stilte niet meer kennen. Gooit er een vogelgeluiden testje tegenaan om het nog verwarder te maken. Johan zegt dat het juist veel te stil is, omdat veel vogels er niet meer zijn.

Achteruitgang boerenland vogels bedraagt iets van 70%. Het veldleeuwerikje, daar zijn we een miljoen broedparen van kwijt, zegt Johan. We dus we betalen wel een prijs voor dat turbogras, voegt hij er turbosnel aan toe.

De omvang, de biomassa van de insectenpopulatie is in 30 jaar met meer dan 75% gedaald, volgens een wetenschappelijke studie van twee jaar geleden, vertelt Johan. Jort is alleen maar blij dat hij minder insecten op zijn voorruit heeft. Buitenhof is m.i. aanzienlijk meer naar rechts geschoven sinds Jort Kelder. Dat betekent dat die vogeltjes, waarvan u zojuist er één liet horen, verhongeren op het platteland, reageert Johan. Ja, minder te eten en dus langzaam maar zeker, uitsterft.

Alleen Jantien de Boer herkent de Kievit.

Een miljoen planten en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd, dat betekent dat de leefbaarheid in het geding komt. Jort Kelder mist ze niet, merkt hij op. Als we niets doen dreigt er een catastrofe, schrijven de onderzoekers, zegt Jort. Ons ecosysteem verkeert in crisis, schuldige: de mens.

Johan praat over de balans van de natuur die verloren gaat. Over het klimaat, de veerkracht van de natuur. Stelt dat 60 procent van onze uitstoot opgevangen wordt door de oceanen, bodem en bossen.

Jantien vertelt dat het land leegloopt.

Vroeger had je landlopers en leegloper, maar nu loopt het land leeg.

Ze zegt: Bewoners van het platteland maken zich zorgen over de eieren, die er steeds minder zijn. Mensen in tranen omdat ze geen eieren meer vinden van de kievit. De bodem is kapot, omdat de boeren mest injecteren, dat moet van de overheid. De wormen komen in doodsnood boven en worden meteen opgevreten door de vogels.

Het moest van de overheid, de lucht moet schoner, we hebben nu een systeem dat de bodem dood maakt.

En dan willen ze ook nog CO2 in de bodem injecteren. Gaat goed.

Bijdrage aan BNP van de totale land-en tuinbouwsector is 1,5 % . Daarvoor hebben we 2/3 van ons landoppervlakte vrijgemaakt. Daar zijn niet de kosten  in verwerkt van de enorme stikstofdeken die over het land ligt en het natuurverlies dat hiermee gepaard gaat. Aldus Johan. 

Ecologische hoofdstructuur van de jaren negentig, om natuurgebieden met elkaar te verbinden, daar  werd in de jaren 90 het mes in gezet. 700.000 hectare moest met elkaar verbonden worden.

17% moet wereldwijd per land voor natuur beschikbaar zijn. Landbouw neemt twee derde in van ons land. Er moet gekozen worden. We moeten ook nog leven in steden en er zijn wegen enz.

Wat willen we, waar gaan we met z'n allen naar toe? Onder eerste kabinet Rutte kwamen draconische bezuinigingen. Als we zo doorgaan wordt het een verkleinde natuur. Straks is er helemaal niets meer.

Ondanks de oorlogen, slachtingen, ziektes, natuurrampen en andere vreselijke dingen zijn er

veel te veel mensen. Dat kan de aarde niet trekken. Daar krijg je inderdaad uitgeputte bodems van.

Maar goed...nee, het is helemaal niet goed. Volgens Johan is het goed te doen, 8 miljard mensen op dit hele kleine stukje dat de aarde is. Het gaat om goede verdeling en kennis overdracht. Tja.

Maar wat is er wel goed? Mensen lokken met douceurtjes, minder belasting, babybonussen, belastingvoordeel, stukje gratis grond, renteloze leningen om maar meer te fokken of mensen dreigen dat niet te doen of anders...!

Dat liep in China ook niet echt van een leien dakje.

Weten we eigenlijk nog wel waar we naar toe gaan, zwalken, met zijn allen? Welke weg we moeten nemen, welke richting? Landbouw, eindeloos produceren of een andere manier van denken en handelen.

Twee soorten per dag sterven uit en D66 wil nog een nieuwe verdrag met China. Terwijl oude verdragen liggen te verstoffen. Johan noemt in dit verband ineens Japan. Van China springt hij naar Japan. Ik begrijp er geen klap meer van. Alleen dat er veel te veel gekletst wordt en er niet veel wordt gedaan.

Het programma eindigt in een wolk van turbo warrigheid en verwarring, maar het is eindelijk ....stil

We draaien altijd alles om. Om! nee niet Om. Gewoon om. We doen alles voor geld. Het hele klimaatverhaal wordt gekaapt door vele handen die in de pot willen graaien. De ondernemers, producenten, de politici, enzovoorts, enzovoorts, iedereen wil uit de klimaatruif eten.

'Vliegtaks is goed voor het milieu en schaadt economie niet'

Dat schrijft de NOS.

Hoe dan? Die stelling slaat echt nergens op. Het komt uit een uitgelekt onderzoek. We worden gehersenspoeld met zulke schijnoplossingen die een heel ander doel dienen.

Raar is dat altijd, lekkende onderzoeken en rapporten. Daar zouden ze echt iets aan moeten doen, maar men heeft het veel te druk met het klimaat en het uitmelken van alle mogelijkheden om er aan te verdienen op de koop toe.

Het gaat om potdorie 33 eurocent per liter verhoging van de kerosine en men had dat al in 2003 met elkaar afgesproken binnen Europa. De luchtvaart werd daartegenover vrijgesteld van belasting.

Allemachtig.

"Dat bedrag is niet uit de lucht gegrepen: het is het tarief dat Europese landen in 2003 al met elkaar hebben afgesproken als minimumheffing op kerosine; de luchtvaart werd tegelijkertijd grotendeels vrijgesteld van de belasting (op sommige binnenlandse vluchten is er wel een heffing op kerosine)."

En 16 jaar geleden had men dit al bekokstoofd en nu wordt het verhaal weer opgediend alsof het het ei van Columbus is.

Deze nonsens. Maar goed...neen! helemaal niet goed!

"Als die vrijstelling verdwijnt, zullen de vliegmaatschappijen de hogere kosten doorrekenen in vliegticketprijzen. Gemiddeld zullen die dan zo'n 10 procent duurder worden.

Dat zou ertoe leiden dat er minder mensen met het vliegtuig reizen: het aantal passagiers daalt met 9 tot 11 procent. De CO2-uitstoot en de geluidsoverlast zouden daardoor ook 9 tot 11 procent dalen, schatten de onderzoekers."

Dus vanaf 2003 werd de luchtvaart al vrijgesteld van belasting. Een ticket van 200 euro, wordt dan met 10% verhoogd, dat is 20 euro.

Ze gaan er dan vanuit dat het aantal passagiers met 9 tot 11 procent zal dalen!

Waar ze het vandaan halen. Het is zeker wel uit de lucht gegrepen.

 

Prijzen van tickets zijn al jaren superlaag. Het zal de mensen geen ene reet uitmaken dat ze 20 euro of 40 euro of 80 euro meer moeten betalen voor een vliegticket om die welverdiende vakantie te houden, in de zomer en in de winter, minstens.

Ik voorspel dat het positieve gevolg voor de CO2 uitstoot, voor het klimaat, voor ons allemaal, hier helemaal niet van zal komen.

 

Intussen wordt er gewoon meer aan verdiend! 

Dank u wel, alstublieft. 

"In het rapport hebben onderzoekers ook naar andere vormen van vliegtaks gekeken. Zo zouden landen ervoor kunnen kiezen om het standaard btw-tarief te heffen over vliegtickets, of om een aparte heffing in te voeren op vliegtickets.

Dat laatste gebeurt nu bijvoorbeeld al in Duitsland, en zal ook in Nederland in 2021 ingevoerd worden. Tickets vanuit Nederland worden dan 7 euro duurder."

Asjemenou, tickets vanuit Nederland worden 7 euro duurder! Dat zal d'r instampen! zou mijn schoonmoeder zeggen. Ze zou over haar bolle buik wrijven en grijnzend in de rondte kijken.

Echt niemand gaat meer vliegen, luchtvaartbedrijven gaan failliet, vallen uit de lucht op hun gat. Massa ontslagen, een groot drama. Maar niet heus.

Het gaat toch helemaal niet om het klimaat in deze lekkende tijden.

All about the money. 

Intussen weet ik nog steeds niet of ik nou nog moet helpen om meer kinderen te produceren of dat ik met terugwerkende kracht mijn kinderen weer inslik, kleinkinderen erachteraan. (Nèh, te laat, voor mij gaat die vlieger niet meer op, gelukkig.)

Terug in de tijd, alles achteruit draaien, retour afzender, in de baarmoeder, in de buis van mijn echtgenoot. 

Ik denk dat men in het westen denkt dat wij in Europa niet moeten lopen lekken maar moeten werken aan nieuwe aanwas. Of toch niet. 

Maar dat andere landen, ver buiten ons gezichtsveld, behalve in vakanties als we daar uit de lucht vallen, in Afrika of andere exotische bestemmingen, dat ze daar een paar knopen moeten leggen. 

Twee kinderen is genoeg ja. Daaro! Hiero niet. 

Maar goed...