Vrolijke afsluiter met lachgas van Chemelot hahaha!

 

“Wat ik zie is, dat we geen gammele bootjes meer hebben op de Middellandse Zee, niet ‘elleke’ week weer mensen die verzuipen op de Middellandse Zee, we zijn afspraken aan het maken met landen om snelle terugname van kansloze migranten en het is ons zelfs gelukt om met CDA en VVD een Kinderpardon af te sluiten…”

Rob Jetten van D66 in discussie met Jesse Klaver, GroenLinks bij Pauw 20 mei. Tja, zo makkelijk is het om over de tafel heen te scoren, tenminste zo lijkt het. Maar ondertussen...

 

Vluchtelingenwerk Nederland, Stemwijzer

  1. EU-landen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het vluchtelingenbeleid

 

GroenLinks wil dat alle lidstaten meedoen aan een eerlijke verdeling van vluchtelingen en asielzoekers over de EU.

D66 wil dat alle lidstaten meedoen aan een eerlijke verdeling van vluchtelingen en asielzoekers over de EU.

 

  1. De EU heeft de humanitaire plicht om mensen te redden in de Middellandse Zee en reddingsoperaties uit te voeren

GroenLinks wil dat de EU mensenlevens redt op zee en NGO’s die dit ook doen ondersteunt. Bovendien moeten mensen die zijn gered naar een veilige haven worden gebracht.

D66 benoemt dat ‘Fort Europa’ niet werkt en dat er asielzoekers omkomen bij pogingen om naar Europa te komen, maar gaat niet expliciet in op de verantwoordelijkheid van Europese lidstaten om reddingsoperaties uit te voeren op zee.

 

Ondertussen worden vluchtelingen achteloos in opvangkampen gedumpt. Vrouwen, kinderen, kinderen zonder ouders, baby’s.

En wat er daar met hen gebeurt is verschrikkelijk, terwijl Rob Jetten de gladgestreken glimlachende jongen uithangt, met een goedgebektheid, aangemoedigd door Fritz Huffnagel, ex-wethouder in Amsterdam en Den Haag, politicus van de VVD die vrolijk aan zijn lippen hing, zo van toe maar jochie! Rob ving even de bemoedigende blik op en wist zich gesteund door de VVD.

 

En terwijl, behalve PVV, PvdD en FvD, alle partijen het eens zijn met de stelling in de Stemwijzer, dat asielzoekers evenredig over de EU-lidstaten verdeeld moeten worden, komen de meeste vluchtelingen in Italië en Griekenland terecht in die kampen waar de honden geen brood van lusten.

Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij heel...gewoon.

  

Opgeruimd staat netjes. Rob Jetten beweert met droge ogen dat we geen gammele bootjes meer hebben op de Middellandse Zee en er geen mensen meer ‘verzuipen’.

Klaar is kees. Oh wat zijn wij regeringspartijen toch geweldig. Waarom wilden jullie van GL nou niet meedoen? Wat was je ‘ondergrens’ Jesse? Nou, heel bijzonder, Jesse’s ondergrens is eerlijkheid en menselijkheid!

Iets waar Jetten nog geen kaas van gegeten heeft in het ware leven. Theoretisch weet hij het wel, maar hij hoort door zijn woorden zijn eigen geweten niet spreken.

Dus wie laat nu zijn ware aard zien?

Het is toch Robot Jetten after all. Jammer. Er is geen evenredige vluchtelingenopvang. In de praktijk moeten vluchtelingen zich melden in het land waar ze aankomen. Dus, daar verschuilt Europa zich achter ten koste van Italië en Griekenland. Dat is de Europese eenheid, waar alles volgens Jetten gladjes verloopt. No problems. Oké, een paar problemen die we liever niet benoemen of onder de mat vegen.

 

  1. Minderjarige vluchtelingen verdienen speciale aandacht in het Europees vluchtelingenbeleid waarbij het belang van het kind vooropstaat

GroenLinks wil dat de belangen van kinderen beter in de asielprocedure worden gewaarborgd.

D66 besteedt geen aandacht aan minderjarige vluchtelingen in het verkiezingsprogramma

 

Maar...Jetten kan pochen met hun Kinderpardon wat er op het nippertje door is gekomen en een gewisse dood gestorven is.

 

30 Januari 2019

Dossier: Kinderpardon

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord over het Kinderpardon bereikt. Volgens de berichtgeving mogen 630 van de 700 kinderen blijven. Daarna wordt het Kinderpardon afgeschaft. Defence for Children is verheugd dat 630 kinderen eindelijk verblijfsrecht krijgen en dat er een einde komt aan hun onzekerheid en stress. Daarnaast worden in ruil voor de oplossing voor de gewortelde kinderen 250 vluchtelingen per jaar minder opgenomen door Nederland. Defence for Children vindt dit onbegrijpelijk omdat de twee niets met elkaar te maken hebben. Er hoeft geen ruimte te worden gemaakt voor de gewortelde kinderen. Zij waren al hier en horen hier thuis.
Onherbergzaam Europa | Een grimmig fortRob Jetten is zeer tevreden over de coalitie, over wat D66 samen met de coalitiepartijen bereikt heeft, intussen worden de muren van Fort Europa steeds hoger opgetrokken en daalt dit onderwerp steeds lager op de Europese agenda. Raakt bedolven onder Brexit en Klimaat. De zaak is ‘netjes’ afgestopt door de Turkijedeal en de deal met Libië, waar inmiddels ook weer gevochten wordt.

 

Nieuwsuur: Twee maanden geleden besloot de Europese Unie dat alle Europese patrouilleschepen voor de Libische kust moesten verdwijnen. Dit waren de schepen die mensensmokkel moesten aanpakken en migranten in nood moesten redden. De Libische kustwacht heeft alle taken overgenomen.

Europa heeft nu geen zicht meer op wat er met opgepikte migranten gebeurt, terwijl de EU de Libische kustwacht wel traint en financiert. Volgens de VN verdwijnen migranten onder erbarmelijke omstandigheden in Libische detentiecentra. Is Libië voor de EU wel een geschikte partner?

 

De situatie van de vluchtelingen in de kampen aldaar is zeer instabiel, het kan alle kanten uitgaan. Kapitein Fitzgerald, waar ik in mijn vorige blog

(Ich habe es nicht gewusst, echt niet) over schreef, vertelde gisteravond bij Nieuwsuur, dat de situatie zomaar om kan slaan en de vluchtelingen dan misschien weer de zee worden opgedreven.

Bovenstaande foto van Vluchtelingenwerk Nederland.

 

Oké, dit blogje is veel te serieus. Dat is helemaal niet gezond. Dus wat lachgas kan geen kwaad. Baudet vindt dat we ons druk maken over het klimaat dat helemaal niet door ons toedoen beïnvloed wordt en volgens hem maakt het ook niks uit wat wij in dit kleine land doen aan ingrepen wat betreft CO2 uitstoot, omdat het grote China gewoon doorgaat met hun fabrieken, gesteund door de staat, die miljarden aan CO2 uitstoten. Dus ingrijpen hier slaat nergens op.

Gelukkig was daar, in het zuiden des lands, wederom in Limburg, bij Maastricht, waar het songfestival gehouden gaat worden, als het aan Frans Timmermans ligt, gelukkig was daar Chemelot. Baudet eat your heart out. Dus kunnen wij hier wellicht wel iets aan doen wat een verschil maakt? Of kunnen we dat lachgas ook gerust laten waaien?

Chemelot. Een prachtige naam, doet me denken aan Sir Lancelot and the round table. Camelot, het kasteel van King Arthur. 

Nou ja, het zou gaan om de vestiging bij Geleen, iets ten noorden van Maastricht, dus het valt mee, voor Maastricht. Niet. NRC heeft er als eerste over geschreven.

NOS: "De totale geregistreerde uitstoot van lachgas op Chemelot is door de ontdekking zo'n 50 procent hoger dan tot nu toe aangenomen. Het RIVM zegt dat het verplicht is om de uitstoot van lachgas te rapporteren. Het instituut zegt dat de provinciale milieudienst controleert of metingen en registratie juist worden uitgevoerd. Het RIVM zag zich na ontdekking dan ook genoodzaakt om de landelijke broeikasuitstoot met terugwerkende kracht vanaf 1990 omhoog bij te stellen. Lachgas is als broeikasgas 265 keer zo sterk als CO2, schrijft de krant."

 

Lachgas is als broeikasgas 265 keer zo sterk als CO2...hahahahahaha!

 

NRC:

"Het was al bekend dat twee andere bedrijven op het Chemelot-terrein samen de grootste industriële bron van lachgas van Nederland vormen. Nu blijkt dat nog een derde bedrijf het gas produceerde, is de totale lachgasuitstoot op Chemelot circa 50 procent groter dan tot nu toe werd aangenomen. De niet-geregistreerde uitstoot heeft invloed op de hele Nederlandse broeikas-boekhouding.

Het gaat om een in 1969 gebouwde fabriek van het bedrijf Anqore, die acrylonitril produceert. Acrylonitril is de grondstof voor een type plastic. Dat zulke fabrieken lachgas uitstoten, is uit vakliteratuur algemeen bekend. Toch werd tot 2017 de lachgasuitstoot van de fabriek niet gemeten."

 

HAHAHAHAHAHA

En dan nog al dat lachgas dat in jongeren verdwijnt als sneeuw voor de zon.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Chemelot, ANP

 

NRC: "Dat Chemelot veel meer lachgas uitstoot, heeft geen gevolgen voor de fabrieken. De uitstoot van lachgas wordt in Nederland niet wettelijk ingeperkt, ook al is het gas schadelijk voor het milieu. Chemelot zegt dat de technische oplossing van de lachgasuitstoot circa 100 miljoen euro kost."

OOOHHH, maar 100 miljoen euro, praten we gewoon niet meer over de schadelijkheid voor het milieu...dat vinden wij niet raar maar heel erg

grappig HAHAHAHAHAHAHAHA